Zorgsector

Communicatie-oplossingen voor de zorgsector

Installeer de efficiënte, kosteneffectieve communicatie-oplossing die u nodig hebt om hoogwaardige gezondheidszorg te leveren.

Voor elk type zorgverlener, groot of klein, komt het verlenen van zorg neer op het verbeteren van de veiligheid, behandeling en tevredenheid van patiënten. Om dit efficiënt en effectief te kunnen doen, hebt u de juiste hulpmiddelen nodig. Of u nu real-time beslissingen moet nemen op een eerstehulpafdeling, ambulante zorg verleent of langdurig begeleid wonen faciliteert, we hebben technologie ontwikkeld die op uw behoeften is toegesneden.


We bieden een uitgebreid pakket geavanceerde oplossingen, ontworpen om ziekenhuizen, instellingen voor ouderenzorg, zorgaanbieders en klinieken te helpen hun communicatie en samenwerking te verbeteren.

U kunt:

  • De kwaliteit van de zorg voor patiënten in ziekenhuizen en cliënten in verzorgingstehuizen verbeteren
  • Kosten beheersen
  • Bestaande investeringen beschermen en optimaliseren
  • Dagelijkse taken stroomlijnen
  • Werknemers meer flexibiliteit bieden en hum mobiliteit verbeteren

U krijgt:

  • Eén communicatiepakket voor alle apparaten
  • Een uiterst schaalbaar, flexibel bedrijfscommunicatieplatform
  • Compatibiliteit met systemen van andere grote leveranciers
  • Verschillende communicatietoepassingen, inclusief spraak, unified messaging, mobiliteit, aanwezigheidsinformatie, conferentiegesprekken, samenwerking en andere services

Ziekenhuizen

Beveiliging, veiligheid en tevreden patiënten

In een 24-uurs ziekenhuisomgeving dienen real-time communicatie en informatievoorziening niet alleen het gemak, er worden ook levens mee gered. “Altijd aan” aanwezigheid is voor artsen en verplegend personeel essentieel om tijdig beslissingen te kunnen nemen, patiënten positieve resultaten te kunnen bieden en manieren te vinden om de algehele zorgkwaliteit te verbeteren.

De oplossingen van Mitel bieden ziekenhuizen de technologie om informatie uit te wisselen via vaste, draadloze en mobiele netwerken. Zo helpt Mitel uw instelling om optimaal te profiteren van de voordelen van real-time IP-communicatie:

De productiviteit van mobiele medewerkers verhogen

De nieuwste technologie benutten:

Uw bestaande infrastructuur aanvullen met het nieuwste op het gebied van Unified Communication technologie. Mitel biedt zowel cloud-ready als modulaire spraakoplossingen op locatie, evenals functies voor oproepafhandeling in het callcenter, bewaking en rapportering. Enterprise mobility en functies voor uitgaande meldingen zijn ook verkrijgbaar.

De bedrijfscontinuïteit garanderen:

In een “altijd aan”-omgeving is bedrijfscontinuïteit zowel noodzaak als een belangrijk aandachtspunt. Mitel’s gevirtualiseerde gespreksbeheerfuncties en toepassingen bieden ziekenhuizen de mogelijkheid om kosten te besparen, ondersteuning te vereenvoudigen en een constante uitwisseling van gegevens te garanderen, ongeacht externe omstandigheden.

Een veilige omgeving bieden:

Personeel en patiënten moeten te allen tijde kunnen vertrouwen op fysieke veiligheid en kwalitatief hoogwaardige zorg. Mitel’s MiVoice oplossing voorziet in directe spraakoverdrachtfuncties tussen patiënten en personeel, zodat patiënten dag en nacht de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Kosten beheersen:

De kwaliteit van de zorg dient voor ziekenhuisdirecties een voortdurend punt van aandacht te zijn, maar vaak hebben meer patiënten aandacht nodig dan het budget toestaat. Mitel’s geavanceerde samenwerkingsoplossingen voor de zorgsector helpen de dagelijkse werkzaamheden te stroomlijnen zonder een ingrijpende upgrade van de infrastructuur te vereisen. Bovendien kunnen automatische afspraakherinneringen de communicatie met patiënten verbeteren, zodat afspraken minder vaak worden gemist.

Zorg bieden waarbij de patiënt centraal staat:

Mitel zorgt dat verpleegkundigen meer tijd kunnen besteden aan de zorg voor patiënten dan aan administratieve taken, zoals het invoeren van patiëntengegevens, zoeken naar apparatuur en lokaliseren van collega’s. Via één hub kan verplegend personeel snel reageren op behoeften van patiënten en tijdig reageren op service- en onderhoudsaanvragen. Op die manier kan het personeel ook tijdig beslissingen nemen om de service en de resultaten voor patiënten te verbeteren.

Als u kosten wilt besparen en de kwaliteit van de zorg en de communicatie met verplegend personeel in uw instelling wilt verbeteren, bieden de communicatie- en samenwerkingssystemen van Mitel de oplossing die u zoekt.


Zorgaanbieders en klinieken

De communicatie van uw kliniek of zorgorganisatie transformeren

Voor klinieken en zorginstellingen is beheer van de overplaatsing van patiënten en doorstroming van informatie in instellingen en thuisomgevingen essentieel voor hun succes. Oplossingen voor tijdige communicatie en samenwerking zijn daarom onmisbaar om de efficiency te verhogen en de algehele kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Mitel biedt een uniform, eenvoudig te beheren softwaresysteem dat helpt om dagelijkse taken te stroomlijnen en tegelijk kosten tot een minimum te beperken.

De nieuwste technologie benutten:

Mitel MiVoice in de cloud of op locatie voorziet u van een totaaloplossing met integratie van spraak, video, samenwerking, contact center en mobiliteit om technische barrières te slechten en de communicatie sterk te verbeteren. Mitel biedt ook platformen voor unified communications en oproepbeheer voor contact centers.

De frontdesk stroomlijnen:

Mitel’s MiContact Center en MiVoice oplossing automatiseert herinneringen, schakelt inkomende oproepen door en meldt wanneer patiënten arriveren bij een faciliteit, waardoor wachttijden worden verkort en afspraken minder vaak worden gemist.
Een veilige omgeving bieden:

Directe communicatie tussen patiënten en personeel is essentieel om te zorgen dat patiënten veilig zijn, of ze nu alleen thuis zijn of zich bevinden in een zorginstelling, achter gesloten deuren. Met de samenwerkingsoplossing van Mitel kan personeel patiënten snel brengen waar ze zijn moeten en de wachttijd in wachtkamers, waar ze andere infecties kunnen oplopen, te minimaliseren.

Kosten beheersen:

Klinieken en zorgaanbieders moeten er voortdurend naar streven de patiëntenzorg te verbeteren, ongeacht budgettaire beperkingen. Mitel stroomlijnt de frontoffice en verbetert de patiëntenzorg zonder dat daarvoor een ingrijpende of kostbare upgrade van de infrastructuur nodig is. Mitel biedt u de mogelijkheid om een implementatiemodel te kiezen dat perfect aansluit op uw behoeften, van het automatiseren van afspraakherinneringen tot het vervangen van persoonlijke afspraken door videoconferenties.

Zorg bieden waarbij de patiënt centraal staat:

Personeel hoort niet meer tijd kwijt te zijn aan administratieve taken dan aan de zorg voor patiënten. Mitel helpt uw kliniek of zorgfaciliteit diagnoses te vereenvoudigen en second opinions te verkrijgen door samen te werken en informatie te delen met collega’s over de hele wereld. Met Mitel kunnen artsen ook snel reageren op de behoeften van patiënten en tijdig zorg-gerelateerde beslissingen nemen.

Als u de patiëntenzorg in uw organisatie drastisch wilt verbeteren op een kosteneffectieve manier, zijn de communicatie- en samenwerkingsoplossingen van Mitel voor u de aangewezen weg. Uw organisatie kan dan meer tijd besteden aan patiëntenzorg en meer geavanceerd mobiel werken, omdat u obstakels die de communicatie beperken wegneemt.


Ouderenzorg

De kwaliteit van de zorg in instellingen voor ouderenzorg verbeteren

Voor instellingen in de ouderenzorg is het lastig om patiënten zowel een veilige omgeving en hoge kwaliteit zorg als een bepaalde mate van zelfstandigheid te bieden. Snelle en efficiënte communicatie is vereist om hierin te voorzien. Personeel, bewoners en familie moeten in real-time kunnen communiceren via vaste, draadloze en mobiele netwerken.

Mitel’s uniforme communicatiepakket biedt de volgende mogelijkheden om de connectiviteit in omgevingen voor ouderenzorg sterk te verbeteren:

Toegang tot de nieuwste technologieën:

Mitel’s MiVoice oplossing kan spraak, unified messaging, mobiliteit, aanwezigheid, samenwerking, conferentiegesprekken en andere services bieden, zowel op locatie als in de cloud. MiVoice kan ook direct worden geïntegreerd met Nurse Call voor directe UCspraakcommunicatie. En met unified communications en enterprise mobility software kan samenwerking en berichtenverkeer plaatsvinden, ongeacht de locatie van patiënt of personeel.

De bedrijfscontinuïteit garanderen:

Een instelling voor ouderenzorg is een 24-uurs omgeving; communicatie moet daarom altijd mogelijk zijn. MiVoice Resiliency en back-upvoorzieningen voor batterijen zorgen dat het systeem altijd werkt, ook in het geval van server- of netwerkstoringen.

Accreditatie behouden:

Toegang tot een betrouwbaar communicatiesysteem is essentieel om accreditatie bij overheidsdiensten en lokale instellingen te behouden. Tekstuele waarschuwingen, E-911 ondersteuning en snelle communicatiefaciliteiten verlagen de risico’s en helpen personeel noodgevallen naar behoren af te handelen.

Ouderen een veilige zorgomgeving bieden:

Mitel’s Nurse Call PBX-oplossing biedt uitstekende Perimeter Access & Wandering toegangscontrole, inclusief de noodzakelijke communicatiefuncties om tijdig te signaleren wanneer patiënten hulp nodig hebben en direct te kunnen traceren waar ze zich bevinden. Draadloze valdetectors, watersensors en videobewakingsapparatuur zijn ook verkrijgbaar.

Kosten beheersen:

Stijgende kosten en krimpende budgetten mogen het bieden van de best mogelijke ouderenzorg niet in de weg staan. Met UC-oplossingen kunt u een efficiëntere bedrijfsvoering van uw ouderenzorginstelling realiseren zonder uw hele systeem te hoeven vervangen, met alle kosten van dien. En met geavanceerde integratie-opties en migratieoplossingen kunt u in uw eigen tempo opschalen om uw kostenbeheersing verder te optimaliseren.

Zorg bevorderen waarbij de oudere centraal staat:

U en de bewoners van uw verzorgingstehuis kunnen ervan op aan dat verplegend personeel met één druk op de knop direct beschikbaar is om zorg te verlenen. Op die manier is een ongekend niveau van onafhankelijkheid te realiseren.

Door communicatie in uw instelling voor ouderenzorg prioriteit te geven, kunt u zorgen dat altijd op een kosteneffectieve, passende manier wordt voorzien in de behoeften van bewoners.